Publicacions

Malalties emergents

Malalties emergents recull articles d’una vintena d’experts de prestigi en l’àmbit de la salut, l’epidemiologia, la biomedicina, la microbiologia i la nutrició, que analitzen les causes, l’evolució i l’impacte que malalties com la sida, la tuberculosi, l’asma, l’obesitat, els trastorns mentals o les malalties vinculades a l’edat avançada tenen en la nostra societat.

Tal com es desprèn del llibre, en els darrers anys, una gran varietat de factors ha determinat l’aparició i el ressorgiment de diverses malalties, tant infeccioses com no. Aquest ressorgiment afecta sobretot les àrees amb més exclusió social, deteriorament ambiental i pobresa, però també caracteritzades per una població que adopta estils de vida poc saludables. Una de les conclusions de l’estudi és que aquestes malalties constitueixen veritables problemes per a la salut del món en aquest nou segle. Amb motiu del caràcter global que tenen, cap país tot sol no pot prevenir ni detectar aquestes amenaces a la salut pública ni donar-hi resposta. Per tant, cal crear acords internacionals sòlids per a afrontar els reptes, nous i vells, de la salut pública.

Bohr: L’estructura i la filosofia dels àtoms

Niels Bohr (1885-1962) és, junt amb Albert Einstein, un dels físics més influents del segle XX. Va rebre el Premi Nobel de Física del 1922. L’estructura i la filosofia dels àtoms recull textos que apareixen en català per primera vegada. S’hi inclouen fragments de la seva correspondència amb familiars i col·legues que il·luminen el procés de creació científica i la dimensió social de la recerca, textos científics i la mítica discussió amb Einstein sobre els problemes epistemiològics de la física atòmica. Tanca el volum la carta oberta a l’Organització de les Nacions Unides amb què, el juny de 1950, Bohr va intentar intervenir com a físic en el debat sobre les relacions internacionals en un món que ja no podia ignorar el paper de l’àtom.

John L. Heilbron, prestigiós historiador de la ciència contemporània, és el curador d’aquesta obra, imprescindible per a conèixer, en la veu d’un dels protagonistes més destacats, uns episodis essencials per a la física, la filosofia i la història del segle XX.

Es tracta del desè llibre de la col·lecció «Clàssics de la Ciència»

Kepler i l’origen de l’òptica moderna, en català

Disponible, fins ara, només en anglès i francès, Paralipòmens a Vitel·lió. Els orígens de l’òptica moderna, de Johannes Kepler (1571-1630), conté les aportacions del físic a l’òptica moderna que van capgirar les teories de la llum i de la visió, hegemòniques en els cercles intel·lectuals europeus des de feia quatre-cents anys. Les crítiques de Kepler a les teories de la llum i dels colors d’Aristòtil, i les seves tesis, van tenir una gran influència en els primers assaigs de Descartes, i és precisament aquest fet el que dóna a l’obra un interès que ultrapassa els límits de la història de l’òptica. La contribució de Kepler, malgrat gaudir d’una importància indubtable, és una de les més desconegudes de la revolució intel·lectual del segle XVII.

Aquest és el novè volum de la col·lecció Clàssics de la Ciència, coedició de l’IEC i Eumo Editorial.

Els sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de València

Ha sortit publicat el llibre Els sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de València, on es recull el resultat que, durant dos anys, han dut a terme vint-i-tres equips de recerca de disciplines diverses, en la zona pirinenca compresa entre el cim de Teso, la Noguera Pallaresa i la Mata de València.

L’edició és a cura de Josep Germain i ha estat elaborada per la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), amb la col·laboració de l’Obra Social de CatalunyaCaixa.

Bestiari català

La revista Mètode, dins la seva col·lecció de monografies de divulgació de la ciència i amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, ha publicat una adaptació al català modern de l’obra anònima Bestiari català de l’Edat Mitjana.

El ‘Bestiari’, adaptat per l’entomòleg i director de l’Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona Xavier Bellés, descobreix la visió medieval de la fauna i la naturalesa a través de 45 fitxes de diversos animals, il·lustrats per l’artista valencià Moisés Mahiques.

Els bestiaris medievals són obres en prosa que presenten les característiques d’espècies animals reals o imaginàries i en fan una interpretació simbòlica. Els primers bestiaris es troben documentats ja a primers del segle XII, si bé els seus antecedents s’allunyen molt més en el temps.

Llibre Vermell de les plantes endèmiques i amenaçades de Catalunya

S’ha publicat el Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya, que ha rebut el suport de la ICHN i que ha d’esdevenir una eina fonamental per a la conservació de la biodiversitat al nostre país. Aquesta obra, editada per Argania Editio, va començar per iniciativa dels seus autors i ha comptat amb el suport de la Fundació Carl Faust i de l’Obra Social de CatalunyaCaixa, en conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

L’obra és el resultat d’un projecte de recerca, iniciat l’any 2003 amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Institut Botànic de Barcelona, de revisió de l’estat de conservació de la totalitat de la flora vascular catalana (c. 3.600 espècies i subespècies), amb especial atenció a les espècies endèmiques (de les quals es fa per primer cop una síntesi completa) i a les amenaçades. En són autors: Llorenç Sáez (Facultat de Ciències, UAB), Pere Aymerich (biòleg) i Cèsar Blanché (Dept. Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia UB). El llibre compta amb la col·laboració d’Helena Estevan, Joan Font, Núria Membrives, directora tècnica del Jardí Botànic Marimurtra, i Xavier Oliver i les aportacions de 118 experts que han cedit dades, en molts casos inèdites, així com les principals institucions que allotgen les col·leccions biològiques del país (jardins botànics, herbaris, bancs de dades).

Nomenclatura zoològica

Nova edició en línia del Codi internacional de nomenclatura zoològica

El Codi internacional de nomenclatura zoològica estableix les pautes per denominar unitats taxonòmiques. Al lloc web de l’edició en línia hi ha la reproducció fidel del llibre i s’hi pot consultar, per mitjà d’un motor de cerca, el glossari del llibre, el qual ha estat enriquit amb les equivalències angleses i amb les relacions de sinonímia.