Llibre Vermell de les plantes endèmiques i amenaçades de Catalunya

S’ha publicat el Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya, que ha rebut el suport de la ICHN i que ha d’esdevenir una eina fonamental per a la conservació de la biodiversitat al nostre país. Aquesta obra, editada per Argania Editio, va començar per iniciativa dels seus autors i ha comptat amb el suport de la Fundació Carl Faust i de l’Obra Social de CatalunyaCaixa, en conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

L’obra és el resultat d’un projecte de recerca, iniciat l’any 2003 amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Institut Botànic de Barcelona, de revisió de l’estat de conservació de la totalitat de la flora vascular catalana (c. 3.600 espècies i subespècies), amb especial atenció a les espècies endèmiques (de les quals es fa per primer cop una síntesi completa) i a les amenaçades. En són autors: Llorenç Sáez (Facultat de Ciències, UAB), Pere Aymerich (biòleg) i Cèsar Blanché (Dept. Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia UB). El llibre compta amb la col·laboració d’Helena Estevan, Joan Font, Núria Membrives, directora tècnica del Jardí Botànic Marimurtra, i Xavier Oliver i les aportacions de 118 experts que han cedit dades, en molts casos inèdites, així com les principals institucions que allotgen les col·leccions biològiques del país (jardins botànics, herbaris, bancs de dades).