Bestiari català

La revista Mètode, dins la seva col·lecció de monografies de divulgació de la ciència i amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, ha publicat una adaptació al català modern de l’obra anònima Bestiari català de l’Edat Mitjana.

El ‘Bestiari’, adaptat per l’entomòleg i director de l’Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona Xavier Bellés, descobreix la visió medieval de la fauna i la naturalesa a través de 45 fitxes de diversos animals, il·lustrats per l’artista valencià Moisés Mahiques.

Els bestiaris medievals són obres en prosa que presenten les característiques d’espècies animals reals o imaginàries i en fan una interpretació simbòlica. Els primers bestiaris es troben documentats ja a primers del segle XII, si bé els seus antecedents s’allunyen molt més en el temps.