Societats filials

Societats filials adscrites a la Secció
Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
Institució Catalana d’Estudis Agraris
Societat Catalana de Biologia
Societats filials adscrites a la Secció de Ciències Biològiques i a la Secció de Ciències i Tecnologia
Institució Catalana d’Història Natural
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica


Accés al web de l'ACCA Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

L’ACCA fou creada l’any 1979 per iniciativa de la Dra. María del Carmen de la Torre Boronat, catedràtica de Bromatologia i Toxicologia a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, juntament amb altres professionals de la indústria i de les ciències de l’alimentació, que en redactaren els Estatuts i signaren l’acta de fundació.

Durant els primers anys, la seu de l’Associació fou la Càtedra de Bromatologia, fins que l’any 1989 la secretaria es traslladà a les oficines de la PIMEC, per organitzar la seva administració i atendre prop dels dos-cents cinquanta associats. El canvi permeté iniciar els tràmits per ingressar a l’Institut d’Estudis Catalans, que varen culminar el 1992 amb l’adscripció de l’ACCA a la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC com a societat filial. Amb motiu de la incorporació a l’Institut es modificaren els Estatuts de l’Associació. [+]

 


Accés al web de la ICEA Institució Catalana d’Estudis Agraris

La Institució Catalana d’Estudis Agraris és una filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Ciències Biològiques. La seva seu és a l’IEC, carrer del Carme 47, de Barcelona

La ICEA és una entitat científica, tècnica, cultural, de reflexió, d’estudi i de debat de les diferents temàtiques de l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura catalanes i del món rural. La ICEA és una institució independent i plural. La seva actuació no té finalitat de lucre i es basa en la dedicació voluntària dels seus membres. Es finança a través de les quotes dels membres de la ICEA, el suport de l’IEC i subvencions especials que rep per a determinades activitats i de diferents indrets. L’actuació de la ICEA s’estén a les terres de llengua i cultura catalanes. [+]


Accés al web de la SCB Societat Catalana de Biologia

La Societat Catalana de Biologia, va ser fundada l’any 1912, amb el nom de Societat de Biologia de Barcelona. Al principi, la Societat es va dedicar fonamentalment al terreny de la medicina i en pocs anys va assolir un paper destacat com a institució. Actualment, els seus objectius bàsics són els mateixos de quan es va fundar: el desig de reunir els científics units per una llengua comuna, sense que això signifiqui convertir-se en una associació tancada

Els objectius bàsics de la SCB són els mateixos que quan es fundà el 1912: reunir els professionals i els estudiosos de les ciències de la vida que se senten units per una llengua i una cultura comunes i difondre el desenvolupament de la ciència que es fa las Països Catalans arreu del món mitjançant les relacions entre científics i institucions científiques. [+]


Accés al web de la ICHN Institució Catalana d’Història Natural

La Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, és una societat científica que té per finalitat promoure l’estudi i la divulgació dels coneixements referents als éssers i els sistemes naturals. [+]


Accés al web de la SCHCT Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica és una filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia i a la Secció de Ciències Biològiques. Impulsa les recerques històriques sobre el passat científic i tecnològic, amb la inclusió de totes les activitats científiques (sense exceptuar-ne els estudis de la persona i de la societat) de totes les èpoques, de totes les localitzacions i de tots els enfocaments de treball rigorosos, tant des del punt de vista del descobriment i la producció de teories científiques, de pensament científic i d’innovacions tecnològiques com des del punt de vista de llur aplicació i llur difusió, incloent-hi l’ensenyament. [+]