Recerca

Programes del curs 2009-2010


Biblionatura
Direcció: Xavier Llimona i Pagès

 

—  Biodiversitat dels fongs i líquens dels Països Catalans
Direcció: Xavier Llimona i Pagès

 

Contributions to Science
Direcció: Salvador Reguant i Serra

 

Corpus ictionímic del català. 1a fase
Direcció: Jordi Lleonart i Aliberas

 

Darwin.cat / Darwin2009.cat
Direcció: Juli Peretó i Magraner

 

Els instruments científics dels Països Catalans. Un catàleg col·lectiu del patrimoni científic català
Direcció: José Ramon Bartomeu Sánchez / Tutoria: Mercè Durfort i Coll

 

Estudi del potencial antioxidant de les poliamines naturals espermina i espermidina
Direcció: Teresa Veciana i Abel Mariné i Font

 

— Flora i cartografia de les plantes i la vegetació
Direcció: Josep Vigo i Bonada i Xavier Font i Castell

 

Flora i cartografia de briòfits
Direcció: Montserrat Brugués i Rosa M. Cros / Tutoria: Josep Vigo i Bonada

 

Filogènia molecular de les Teloschistales i Ostropales (fongs liquenitzats) als Països Catalans. El gènere Diploschistes, un cas d’estudi poblacional
Direcció: Xavier Llimona i Pagès

 

Galeria de científics catalans
Direcció: Mercè Durfort i Coll

 

— Impacte del grau de pertorbació en la biodiversitat dels boscos de Catalunya
Direcció: Jaume Terradas Serra

 

La ciència en la història dels Països Catalans
Direcció: Joan Vernet i Ramon Parés

 

Poliamines: estudi de la seva ingesta a Catalunya
Direcció: Maria Izquierdo i Abel Mariné i Font

 

Projecte per a millorar la presència del català dins de recopilacions internacionals de noms de plantes. Vocabulari multilingüe de noms de plantes
Direcció: Eduard Parés i Mercè Durfort i Coll

 

Sedimentació actual de pol·len als Pirineus en relació amb el clima i la vegetació, com a eina d’interpretació paleobotànica i paleoclimàtica (PIRIMOD)
Direcció: Valentí Rull i Josep Vigo i Bonada

 

Textos clàssics de la ciència
Direcció: Antoni Malet i Tomàs

 

— Un segle de biociències en català: els Congresos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (1913-2004). Publicació digital i estudis històrics i temàtics
Direcció: Antoni Roca i Rosell / Tutoria: Francesc Asensi i Botet

Programes del 2008


— Biodiversitat dels fongs i líquens dels Països Catalans
Direcció: Xavier Llimona i Pagès

 

— Darwin2009.cat
Direcció: Juli Peretó i Magraner

 

— Flora i cartografia de briòfits
Direcció: Montserrat Brugués i Rosa M. Cros

 

— Flora i cartografia de les plantes, els fongs i la vegetació
Direcció: Josep Vigo i Bonada

 

— Impacte del grau de pertorbació en la biodiversitat dels boscos de Catalunya
Direcció: Jaume Terradas i Serra

 

— Els instruments científics dels Països Catalans. Un catàleg col·lectiu del patrimoni científic català
Direcció: José Ramon Bertomeu i Sánchez

 

— Un segle de biociències en català: els congressos de metges i biòlegs de llengua catalana (1913-2004). Publicació digital i estudis històrics i temàtics
Direcció: Antoni Roca i Rosell

 

— Banc de la bibliografia sobre biodiversitat a Catalunya. Fase 3 (Biblionatura)
Direcció: Xavier Llimona i Pagès

 

Bateria de tests verbals
Direcció: Lluís Garcia i Sevilla

 

— Biodiversitat liquenològica de Catalunya
Direcció: Xavier Llimona i Pagès

 

— Biodiversitat micològica de Catalunya
Direcció: Xavier Llimona i Pagès

 

Cartografia de la distribució de les plantes vasculars als Països Catalans (ORCA)
Direcció: Xavier Font i Castell

 

— Cartografia de la vegetació de Catalunya
Direcció: Josep Vigo i Bonada

 

Darwin2009.cat
Direcció: Juli Peretó i Magraner

 

— Espècies animals endèmics de Catalunya. Projecte de catalogació, visualització i valoració
Direcció: Xavier Bellés i Ros

 

Galeria de científics catalans
Direcció: Mercè Durfort i Coll

 

— Indexació polivalent de la Revista de Ciencias Médicas (Barcelona, 1875-1900)
Direcció: Jacint Corbella i Corbella

 

La histamina en els formatges: continguts i estudi del risc alimentari que pot representar
Direcció: Abel Mariné i Font

 

— Les plantes llenyoses dels boscos de Catalunya: diversitat i caracterització ecològica
Direcció: Jaume Terradas i Serra

 

— Llibre vermell de les plantes vasculars, endèmiques i amenaçades de Catalunya
Direcció: Llorenç Sáez i Goñalons

 

— Preparació d’un vocabulari científic i primeres fases d’un diccionari terminològic i conceptual de microbiologia
Direcció: Ricard Guerrero i Moreno

 

Proteòmica per a l’estudi diagnòstic de malaltia tumoral
Direcció: Francesc González Sastre

 

— Reconstrucció del poblament humà de Catalunya: anàlisi i genètica de restes del passat
Direcció: Jaume Bertranpetit i Busquets

 

— Sedimentació actual de pol·len als Pirineus en relació amb el clima i la vegetació, com a eina d’interpretació paleobotànica i paleoclimàtica (PIRIMOD)
Direcció: Josep Vigo i Bonada