càncer

Discurs de presentació de Ramon Bartrons i Bach

18.02.2013. Ramon Bartrons llegeix el seu discurs de presentació com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques, que versa sobre «El dolç fenotip de les cèl·lules tumorals: buscant dianes terapèutiques»

[cliqueu aquí per veure el vídeo del discurs]

En la seva intervenció, Bartrons exposa l’evolució dels estudis sobre les característiques i el funcionament de les cèl·lules canceroses i se centra en el fenotip glicolític, és a dir, en l’avidesa d’aquestes cèl·lules per la glucosa. La major part dels tumors presenten una captació de glucosa que és força superior a la dels teixits normals i hi ha una correlació directa entre l’agressivitat del tumor i la taxa d’utilització de glucosa. Per a Ramon Bartrons, «la comprensió de la regulació dels gens i els isoenzims glicolítics ha de tenir, de ben segur, implicacions en el diagnòstic, el pronòstic i el desenvolupament de teràpies més selectives contra el càncer».