cartografia

Cartografia de la vegetació a Catalunya

Comunicació científica “Cartografia de la vegetació a Catalunya: estat actual i aspectes metodològics”, a càrrec de  Jordi Carreras. Es fa una explicació genèrica sobre la cartografia temàtica i, en particular, sobre la cartografia de la vegetació i la seva utilitat. Després d’un breu repàs històric del seu desenvolupament a Catalunya i d’una petita introducció a la metodologia que s’utilitza, es passa a fer una descripció dels principals projectes desenvolupats en els darrers anys, especialment la cartografia de la vegetació de Catalunya a 1.50.000 i el Sistema d’Informació sobre el Patrimoni Natural de la Generalitat de Catalunya, dins el qual s’ha desenvolupat la Cartografia d’Hàbitats de Catalunya a 1.50.000 (CHC50), la cartografia d’Hàbitats d’Interès Comunitari (CHIC50), la cartografia complementària d’hàbitats d’interès (CCHC) i la cartografia d’Hàbitats CORINE dels Parcs Naturals a 1:10.000. Es detallen les característiques principals d’aquests programes i el seu estat d’execució.

Finalment es fan algunes consideracions sobre els aspectes metodològics i tècnics que han anat canviant durant el desenvolupament d’aquests projectes i  sobre els principals resultats consultables (publicacions i webs).

Nota: la presentació de diapositives no es pot penjar en aquest bloc perquè pesa massa