discurs de presentació

Discurs de presentació de Montserrat Aguadé i Porres

11.05.2015. Montserrat Aguadé llegeix el seu discurs de presentació com a membre numerària de la Secció de Ciències Biològiques, que versa sobre «Pinzellades sobre evolució molecular i adaptació».

[cliqueu aquí per veure el vídeo del discurs]

En el seu discurs fa un repàs històric de les principals descobertes en matèria de genètica i evolució i en l’evolució molecular, fins a centrar-se en el polimorfisme i la divergència nucleotídics i en l’avaluació adaptativa en acció. Aguadé conclou la intervenció tot afirmant que «el camí recorregut fins ara albira un bon futur per al llarg camí que queda per recórrer per a respondre les múltiples preguntes plantejades sobre l’evolució de les molècules i dels organismes».

Discurs de presentació de Joan Viñas i Salas

10.11.2014. Joan Viñas llegeix el seu discurs de presentació com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques, que versa sobre «El professional de la cirurgia i la medicina: evolució i estat actual en situació de crisi. Importància de l’humanisme i l’ètica»

[cliqueu aquí per veure el vídeo del discurs]

El discurs s’inicia amb uns apunts sobre les característiques de l’ésser humà i la seva evolució i se centra en el desenvolupament de la medicina i la cirurgia per a adaptar-se als nous reptes de la societat, amb especial atenció a l’ètica dels avenços científics.

En el discurs, Joan Viñas parla també de com mantenir la qualitat de l’assistència mèdica i la progressió de la medicina amb la recerca i la innovació en una època de crisi econòmica, i de la necessitat d’establir uns criteris ètics en la distribució dels recursos escassos en sanitat. La formació i l’ètica professional són també objecte de reflexió i, en aquest sentit, Viñas afirma que «cal que la formació dels professionals de la salut, començant pels metges, estigui adaptada a les necessitats socials d’aquest segle XXI, tant a les científiques com a les d’habilitats i actituds».

Discurs de presentació de Ramon Bartrons i Bach

18.02.2013. Ramon Bartrons llegeix el seu discurs de presentació com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques, que versa sobre «El dolç fenotip de les cèl·lules tumorals: buscant dianes terapèutiques»

[cliqueu aquí per veure el vídeo del discurs]

En la seva intervenció, Bartrons exposa l’evolució dels estudis sobre les característiques i el funcionament de les cèl·lules canceroses i se centra en el fenotip glicolític, és a dir, en l’avidesa d’aquestes cèl·lules per la glucosa. La major part dels tumors presenten una captació de glucosa que és força superior a la dels teixits normals i hi ha una correlació directa entre l’agressivitat del tumor i la taxa d’utilització de glucosa. Per a Ramon Bartrons, «la comprensió de la regulació dels gens i els isoenzims glicolítics ha de tenir, de ben segur, implicacions en el diagnòstic, el pronòstic i el desenvolupament de teràpies més selectives contra el càncer».