ètica

Discurs de presentació de Joan Viñas i Salas

10.11.2014. Joan Viñas llegeix el seu discurs de presentació com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques, que versa sobre «El professional de la cirurgia i la medicina: evolució i estat actual en situació de crisi. Importància de l’humanisme i l’ètica»

[cliqueu aquí per veure el vídeo del discurs]

El discurs s’inicia amb uns apunts sobre les característiques de l’ésser humà i la seva evolució i se centra en el desenvolupament de la medicina i la cirurgia per a adaptar-se als nous reptes de la societat, amb especial atenció a l’ètica dels avenços científics.

En el discurs, Joan Viñas parla també de com mantenir la qualitat de l’assistència mèdica i la progressió de la medicina amb la recerca i la innovació en una època de crisi econòmica, i de la necessitat d’establir uns criteris ètics en la distribució dels recursos escassos en sanitat. La formació i l’ètica professional són també objecte de reflexió i, en aquest sentit, Viñas afirma que «cal que la formació dels professionals de la salut, començant pels metges, estigui adaptada a les necessitats socials d’aquest segle XXI, tant a les científiques com a les d’habilitats i actituds».