etnobotànica

Discurs de presentació de Joan Vallès i Xirau

8.04.2019. Joan Vallès i Xirau llegeix el seu discurs de presentació com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques, que versa sobre Etnobotànica: persones, plantes, cultura i benestar.

«Entre els temes que podria haver tractat en aquest discurs de presentació, dins les meves línies de recerca —diu el ponent—, he triat l’etnobotànica. En primer lloc, perquè és la disciplina més desconeguda, dins la comunitat científica, de les que practico. Efectivament, pràcticament tothom coneix els aspectes de taxonomia i biologia evolutiva, les qüestions històricocientífiques i el que té a veure amb la terminologia científica, tant pel que fa als termes tècnics com als noms populars. En canvi, hem pogut comprovar que l’etnobotànica és molt més desconeguda». D’acord amb això, «l’objectiu d’aquest discurs és presentar l’etnobotànica com a disciplina científica, explicar-ne les facetes de recerca i donar a conèixer l’evolució i la situació dels seus estudis als Països Catalans».

 

[Cliqueu aquí per veure el vídeo del discurs]