llengua i ciència

Centenari Seccions Ciències

Activitats proposades per a commemorar el centenari de les Seccions de Ciències:

21 juny 2011: Simposi sobre llengua i ciència

Títol: La revisió de les llengües mitjanes com a eines científiques

Resum: Revisió de les experiències de països semblants a Catalunya pel que fa als usos lingüístics en el camp de la creació i la difusió de ciència.

Programa llengua i ciència

Alguna documentació de consulta:

Novembre 2011: Conferències sobre l’ideal científic de Catalunya

Títol: L’ideal científic de Catalunya: 1911-2011. Centenari de la creació de la històrica Secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans

Resum: Es farà una semblança dels primers membres de la històrica Secció de Ciències de l’Institut, els projectes que van impulsar i el que van representar per a l’evolució de les ciències i el desenvolupament científic del país.

Comissió organitzadora: Oriol Casassas i Jacint Corbella.

Logotips del centenari de les Seccions de Ciències

Logotip ‘Secció Ciències’

Logotip ‘Un segle de ciència en català’

Logotip amb escut, sense lemes