medicina

Discurs de presentació de Xavier Bonfill i Cosp

8.02.2016. Xavier Bonfill llegeix el seu discurs de presentació com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques, que versa sobre Recerca clínica de qualitat per a informar de les decisions terapèutiques en salut: reptes i perspectives.

En la seva exposició subratlla la importància de la recerca clínica terapèutica per a «poder millorar la salut de les persones mitjançant la generació d’informació útil sobre els seus possibles beneficis i efectes adversos».

Bonfill també assenyala que els estudis empírics «suggereixen que la major part dels efectes terapèutics que s’han trobat en la recerca mèdica tradicional són falsos positius o s’han exagerat de manera substancial». Per tant, «necessitem menys recerca clínica per a garantir que la que es faci sigui de la màxima qualitat i justificada amb bones raons», conclou al final del discurs.

Discurs de presentació de Joan Viñas i Salas

10.11.2014. Joan Viñas llegeix el seu discurs de presentació com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques, que versa sobre «El professional de la cirurgia i la medicina: evolució i estat actual en situació de crisi. Importància de l’humanisme i l’ètica»

[cliqueu aquí per veure el vídeo del discurs]

El discurs s’inicia amb uns apunts sobre les característiques de l’ésser humà i la seva evolució i se centra en el desenvolupament de la medicina i la cirurgia per a adaptar-se als nous reptes de la societat, amb especial atenció a l’ètica dels avenços científics.

En el discurs, Joan Viñas parla també de com mantenir la qualitat de l’assistència mèdica i la progressió de la medicina amb la recerca i la innovació en una època de crisi econòmica, i de la necessitat d’establir uns criteris ètics en la distribució dels recursos escassos en sanitat. La formació i l’ètica professional són també objecte de reflexió i, en aquest sentit, Viñas afirma que «cal que la formació dels professionals de la salut, començant pels metges, estigui adaptada a les necessitats socials d’aquest segle XXI, tant a les científiques com a les d’habilitats i actituds».

Malalties emergents

El 14 de febrer es presenta el llibre Malalties emergents, publicat per l’IEC i coordinat pels doctors Màrius Foz i Francesc Gonzàlez i Sastre. En l’acte assisteixen Antoni Plasència, director general de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, i Salvador Giner, president de l’IEC.

Aquest llibre analitza a fons qüestions com ara quines malalties poden ser considerades com a emergents o reemergents? Quins són els fenòmens que n’afavoreixen l’aparició i l’increment? Quin impacte tenen en l’àmbit sanitari, social i econòmic? Què cal fer per a prevenir-les?