membres

Entrevista a Mercè Durfort

 “El biòleg ha de tenir un gran poder d’observació i saber relacionar tot el que veu”

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha publicat una entrevista amb Mercè Durfort. Podeu llegir el text sencer clicant aquí.

Per què es va fer biòloga? Va ser vocacional?

Va ser totalment vocacional. Dubtava però entre Medicina, Veterinària i Biologia. Medicina era una carrera llarga i segons deien poc apropiada per una dona; a Barcelona no hi havia facultat de Veterinària, calia anar a Saragossa per tan va quedar Biologia. Cal assenyalar que m’he especialitzat en una àrea de coneixement que és comuna a les tres llicenciatures:la Biologia Cel·lular i la Histologia. Mai m’he repenedit d’haver escollit Biologia.

Quines característiques creu que ha de tenir el biòleg?

Com qualsevol científic ha de tenir una gran curiositat per tot el que l’envolta. Actualment ha de tenir un coneixement molt ampli de tots els àmbits que estudia la Biologia: tan els aspectes teòrics com els aplicats. Ha de conèixer tots els camps, encara que malauradament de forma superficial donat que un grau de quatre anys és totalment insuficient. Ha de tenir un gran poder d’observació i saber relacionar tot el que veu.

Quin creu que és el paper del biòleg a la societat? Com hi pot incidir?

Som en un moment realment molt difícil, moltes portes són tancades o molt poc obertes, per bé que vull pensar que es tracta d’una situació passatgera. Fins ara el biòleg ha estat ben valorat per entrar a formar part de grups de recerca biomèdica, també a les ciències de la nutrició i a laboratoris farmacèutics. Durant molts anys l’ensenyament ha estat una sortida important a la que hi varen optar biòlegs molt motivats i d’altres van seguir aquest camí perquè no varen trobar altres sortides. Dins de cada camp indicat ha d’intentar fer-ne divulgació

(…)

Discurs de presentació de Joan Viñas i Salas

10.11.2014. Joan Viñas llegeix el seu discurs de presentació com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques, que versa sobre «El professional de la cirurgia i la medicina: evolució i estat actual en situació de crisi. Importància de l’humanisme i l’ètica»

[cliqueu aquí per veure el vídeo del discurs]

El discurs s’inicia amb uns apunts sobre les característiques de l’ésser humà i la seva evolució i se centra en el desenvolupament de la medicina i la cirurgia per a adaptar-se als nous reptes de la societat, amb especial atenció a l’ètica dels avenços científics.

En el discurs, Joan Viñas parla també de com mantenir la qualitat de l’assistència mèdica i la progressió de la medicina amb la recerca i la innovació en una època de crisi econòmica, i de la necessitat d’establir uns criteris ètics en la distribució dels recursos escassos en sanitat. La formació i l’ètica professional són també objecte de reflexió i, en aquest sentit, Viñas afirma que «cal que la formació dels professionals de la salut, començant pels metges, estigui adaptada a les necessitats socials d’aquest segle XXI, tant a les científiques com a les d’habilitats i actituds».

Discurs de presentació de Ramon Bartrons i Bach

18.02.2013. Ramon Bartrons llegeix el seu discurs de presentació com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques, que versa sobre «El dolç fenotip de les cèl·lules tumorals: buscant dianes terapèutiques»

[cliqueu aquí per veure el vídeo del discurs]

En la seva intervenció, Bartrons exposa l’evolució dels estudis sobre les característiques i el funcionament de les cèl·lules canceroses i se centra en el fenotip glicolític, és a dir, en l’avidesa d’aquestes cèl·lules per la glucosa. La major part dels tumors presenten una captació de glucosa que és força superior a la dels teixits normals i hi ha una correlació directa entre l’agressivitat del tumor i la taxa d’utilització de glucosa. Per a Ramon Bartrons, «la comprensió de la regulació dels gens i els isoenzims glicolítics ha de tenir, de ben segur, implicacions en el diagnòstic, el pronòstic i el desenvolupament de teràpies més selectives contra el càncer».

Jaume Terradas i Miquel Vilardell, premis 2011 Amics dels Amics (UAB)

L’Associació d’Amics de la UAB ha celebrat, l’1 de desembre de 2011, la seva festa anual que, en aquesta edició, ha premiat, entre altres personalitats, els doctors Jaume Terradas i Miquel Vilardell. El premi Amic dels Amics reconeix la trajectòria professional i personal de membres destacats de la UAB.

Jaume Terradas, catedràtic emèrit del departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la UAB, ha agraït el premi i ha expressat la seva por pel futur de les persones que s’estan formant a la universitat i que no troben un lloc on desenvolupar el seu coneixement; “és una pèrdua de cara al futur”, ha afirmat.Miquel Vilardell, catedràtic del departament de Medicina de la UAB, president del Col·legi de metges i del consell assessor de la Generalitat en matèria de sanitat, ha donat especialment les gràcies pel premi, ja que “de vegades el país i les institucions necessitem que se’ns digui que no ho hem fet malament, i quan hi ha crisi, cal més que mai”.


Josep Vigo al programa “El medi ambient” de TV3

Josep Vigo, membre de la Secció de Ciències Biològiques, és el protagonista de la secció «Referents» del programa de divulgació El Medi Ambient, dirigit pel periodista Xavier Duran a Televisió de Catalunya. Aquest programa s’ha emès el 28 d’abril, a les 14.20 hores.

Josep Vigo, Premi Medi Ambient 2010 de la Generalitat de Catalunya en la categoria de conservació de la biodiversitat, és tot un referent en l’àmbit del coneixement i l’estudi de la biodiversitat vegetal a Catalunya. Director del Centre de Recerca de Biodiversitat Vegetal de la UB fins al 2004, el professor Vigo ha orientat el seu treball científic envers la geobotànica, és a dir, l’estudi de les relacions entre les plantes i el medi, amb un interès especial per la recerca sobre la distribució i l’ecologia de les plantes vasculars (florística), l’estructura i el significat de les comunitats de plantes (fitocenologia), l’anàlisi del paisatge vegetal (fitotopografia) i la cartografia de la vegetació.

Vigo és, així mateix, autor de més d’un centenar d’articles en revistes científiques, capítols de llibre i textos breus. També ha escrit llibres de referència com ara l’obra Flora dels Països Catalans, elaborada en col·laboració amb Oriol de Bolòs. Ha estat distingit amb el Premi Pius Font i Quer de l’Institut d’Estudis Catalans (1966), la Medalla de Plata de l’Organització per a la Recerca Fitotaxonòmica a l’Àrea Mediterrània (OPTIMA, 1986) i la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic, de la Generalitat de Catalunya (1993).

Mercè Durfort al programa “El medi ambient” de TV3

Mercè Durfort, membre de la Secció de Ciències Biològiques, és la protagonista de la secció «Referents» del programa de divulgació El Medi Ambient, dirigit pel periodista Xavier Duran a Televisió de Catalunya. Aquest programa s’ha emès el 31 de març, a les 14.20 hores.

Mercè Durfort és catedràtica de Biologia Cel·lular de la Universitat de Barcelona. Va ser la primera dona que va ingressar a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i la segona que va fer-ho a l’Institut d’Estudis Catalans.

Vegeu aquí el vídeo del programa

‘Ecologia viscuda’, de Jaume Terradas

L’Associació d’Amics de la UAB organitza l’acte de presentació del llibre Ecologia viscuda (Publicacions de la universitat de València, 2010), de Jaume Terradas, professor emèrit del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la UAB, i membre de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC. La presentació es fa el 21 de març de 2011, a les 16 h, a la Torre Vila-Puig.

Ecologia viscuda és una reflexió sobre els temes que han centrat, al llarg de quatre dècades, els treballs científics de Jaume Terradas, un dels pioners en recerca d’ecosistemes terrestres i en educació ambiental a Espanya. No es tracta d’una autobiografia, sinó d’una reflexió de l’autor tot tenint en compte la perspectiva actual sobre el medi ambient, les tendències econòmiques i l’ús de recursos naturals que desgasta l’entorn local i global.

Informació extreta del web de la UAB. Cliqueu aquí per llegir la notícia completa.

Entrevista a Antoni Torre, membre corresponent

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona entrevista Antoni Torre, biòleg, membre corresponent de la Secció de Ciències Biològiques i de l’Obra Cultural de l’Alguer. En l’entrevista descriu els trets més significatius dels espais naturals de Port Comte i de l’illa de l’Asinara.
No hi pot haver una cultura sense un territori i un territori sense una cultura

(data de l’entrevista: 4/09/2010)