morfogènesi

Discurs de presentació de Jordi Casanova i Roca

8.10.2018. Jordi Casanova i Roca llegeix el seu discurs de presentació com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques, que versa sobre La morfogènesi o com es genera la forma en els éssers vius.

Com s’arriba a formar el cos dels éssers vius, i les seves parts, amb morfologies i mides específiques és una de les qüestions centrals de la biologia. La morfogènesi, en general, i l’organogènesi, en particular, són esdeveniments complexos que impliquen canvis globals en les poblacions cel·lulars en termes de proliferació, migració, diferenciació i forma. Estudis recents han començat a desvetllar com són controlats aquests canvis sincrònics per gens que especifiquen la determinació cel·lular, i per la capacitat de les cèl·lules per respondre als senyals extracel·lulars.

 

[cliqueu aquí per veure el vídeo del discurs]