Pirineus

Els sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de València

Ha sortit publicat el llibre Els sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de València, on es recull el resultat que, durant dos anys, han dut a terme vint-i-tres equips de recerca de disciplines diverses, en la zona pirinenca compresa entre el cim de Teso, la Noguera Pallaresa i la Mata de València.

L’edició és a cura de Josep Germain i ha estat elaborada per la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), amb la col·laboració de l’Obra Social de CatalunyaCaixa.