vegetació

Iniciació a la botànica

Es presenta a l’Institut d’Estudis Catalans el llibre Iniciació a la botànica, de Pius Font i Quer (tercera edició revisada i actualitzada a cura de Joan Vallès i Josep Vigo), publicat per la Universitat de Barcelona (2015).

[cliqueu aquí per veure el vídeo de la presentació]

La Iniciació a la botànica, que Pius Font i Quer publicà el 1938, és un tractat de morfologia externa dels vegetals que descriu els processos de formació, diferenciació i perpetuació de les plantes. L’obra, que ofereix informació enciclopèdica i sistemàtica, contribuí a fixar la terminologia científica en aquest àmbit. El 1979 Oriol de Bolòs en va fer una segona edició corregida i augmentada amb tres apartats nous: la sistemàtica dels grans grups d’éssers vius, i en particular dels considerats vegetals; l’estructura i les propietats de la cèl·lula, i les formes vitals de les plantes. En aquesta edició que presentem ara s’actualitzen els temes incorporats en la segona i s’hi afegeix un bon nombre d’il·lustracions.
Adreçada tant als estudiants de biologia, farmàcia, ciències ambientals i enginyeria agrícola i forestal com a qualsevol persona interessada en la botànica, aquesta obra de referència és una eina indispensable per accedir al coneixement dels vegetals i a la terminologia amb què es descriuen i s’expliquen.

Josep Vigo al programa “El medi ambient” de TV3

Josep Vigo, membre de la Secció de Ciències Biològiques, és el protagonista de la secció «Referents» del programa de divulgació El Medi Ambient, dirigit pel periodista Xavier Duran a Televisió de Catalunya. Aquest programa s’ha emès el 28 d’abril, a les 14.20 hores.

Josep Vigo, Premi Medi Ambient 2010 de la Generalitat de Catalunya en la categoria de conservació de la biodiversitat, és tot un referent en l’àmbit del coneixement i l’estudi de la biodiversitat vegetal a Catalunya. Director del Centre de Recerca de Biodiversitat Vegetal de la UB fins al 2004, el professor Vigo ha orientat el seu treball científic envers la geobotànica, és a dir, l’estudi de les relacions entre les plantes i el medi, amb un interès especial per la recerca sobre la distribució i l’ecologia de les plantes vasculars (florística), l’estructura i el significat de les comunitats de plantes (fitocenologia), l’anàlisi del paisatge vegetal (fitotopografia) i la cartografia de la vegetació.

Vigo és, així mateix, autor de més d’un centenar d’articles en revistes científiques, capítols de llibre i textos breus. També ha escrit llibres de referència com ara l’obra Flora dels Països Catalans, elaborada en col·laboració amb Oriol de Bolòs. Ha estat distingit amb el Premi Pius Font i Quer de l’Institut d’Estudis Catalans (1966), la Medalla de Plata de l’Organització per a la Recerca Fitotaxonòmica a l’Àrea Mediterrània (OPTIMA, 1986) i la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic, de la Generalitat de Catalunya (1993).

Cartografia de la vegetació a Catalunya

Comunicació científica “Cartografia de la vegetació a Catalunya: estat actual i aspectes metodològics”, a càrrec de  Jordi Carreras. Es fa una explicació genèrica sobre la cartografia temàtica i, en particular, sobre la cartografia de la vegetació i la seva utilitat. Després d’un breu repàs històric del seu desenvolupament a Catalunya i d’una petita introducció a la metodologia que s’utilitza, es passa a fer una descripció dels principals projectes desenvolupats en els darrers anys, especialment la cartografia de la vegetació de Catalunya a 1.50.000 i el Sistema d’Informació sobre el Patrimoni Natural de la Generalitat de Catalunya, dins el qual s’ha desenvolupat la Cartografia d’Hàbitats de Catalunya a 1.50.000 (CHC50), la cartografia d’Hàbitats d’Interès Comunitari (CHIC50), la cartografia complementària d’hàbitats d’interès (CCHC) i la cartografia d’Hàbitats CORINE dels Parcs Naturals a 1:10.000. Es detallen les característiques principals d’aquests programes i el seu estat d’execució.

Finalment es fan algunes consideracions sobre els aspectes metodològics i tècnics que han anat canviant durant el desenvolupament d’aquests projectes i  sobre els principals resultats consultables (publicacions i webs).

Nota: la presentació de diapositives no es pot penjar en aquest bloc perquè pesa massa

Llibre Vermell de les plantes endèmiques i amenaçades de Catalunya

S’ha publicat el Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya, que ha rebut el suport de la ICHN i que ha d’esdevenir una eina fonamental per a la conservació de la biodiversitat al nostre país. Aquesta obra, editada per Argania Editio, va començar per iniciativa dels seus autors i ha comptat amb el suport de la Fundació Carl Faust i de l’Obra Social de CatalunyaCaixa, en conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

L’obra és el resultat d’un projecte de recerca, iniciat l’any 2003 amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Institut Botànic de Barcelona, de revisió de l’estat de conservació de la totalitat de la flora vascular catalana (c. 3.600 espècies i subespècies), amb especial atenció a les espècies endèmiques (de les quals es fa per primer cop una síntesi completa) i a les amenaçades. En són autors: Llorenç Sáez (Facultat de Ciències, UAB), Pere Aymerich (biòleg) i Cèsar Blanché (Dept. Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia UB). El llibre compta amb la col·laboració d’Helena Estevan, Joan Font, Núria Membrives, directora tècnica del Jardí Botànic Marimurtra, i Xavier Oliver i les aportacions de 118 experts que han cedit dades, en molts casos inèdites, així com les principals institucions que allotgen les col·leccions biològiques del país (jardins botànics, herbaris, bancs de dades).